Alev COŞKUN

Eski İzmir Milletvekili - Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı - Gazeteci - Yazar

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri ve Tarihi : Ödemiş / 01.12.1935 (Aslı: 16.03.1936)

Medeni Durumu : Evli / 2 Çocuk / 2 Torun

KISA ÖZGEÇMİŞ

DR.ALEV COŞKUN

Ödemiş'te doğdu. İzmir Atatürk Lisesi ve istanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine New York Üniversitesi'nde master ve doktora dereceleri aldı. Hacettepe, Boğaziçi, Kocaeli Üniversitelerinde "Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi", "İstanbul Üniversitesi Atatürk İnkılapları ve İlkeleri Enstitüsünde" "Türk Demokrasisi Gelişim Tarihi" dersleri verdi.

SİYASET GEÇMİŞİ

Alev COŞKUN, 1955 yılında CHP İstanbul Gençlik Kolları'na girdi. 1958 yılında CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı oldu.

1961 Anayasası'nı hazırlayan Kurucu Meclis'e CHP Gençlik Kolları'ndan seçildi. O sırada 25 yaşında olan Alev COŞKUN Kurucu Meclis'in seçimle gelen en genç üyesiydi.

1973 seçimlerinden önce Hacettepe Üniversitesi'ndeki Öğretim Üyeliği görevinden ayrılan Alev COŞKUN, CHP İzmir il Başkanı oldu. Ve 1973-1980 arası iki dönem CHP İzmir İl Milletvekilliği yaptı. 1978-1980 arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. 1989-1991 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 1992 yılından itibaren Cumhuriyet Gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2004 yılından itibaren de Cumhuriyet Gazetesini yayımlayan Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Alev COŞKUN'un yayımlanmış 14 kitabı ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Yayınlanan kitapları şunlardır:

 • CHP ve Demokratik Sol, 1978
 • Birleşmiş Milletlerde Çin, 1979
 • Demokrasi ve Basın Özgürlüğünün Temel İlkeleri, 1988
 • Kuvay-ı Milliyenin Kuruluşu, 1996
 • Sepetteki Laleler - Siyasal ve Toplumsal Yazılar, 1997
 • Tarihi Unutmamak - Günceli Yakalamak, 2006
 • Hasan Ali YÜCEL - Aydınlanma Devrimcisi, 2007
 • Samsundan Önce Bilinmeyen 6 Ay, 2008
 • Yeni Mandacılar, 2009
 • Anayasayla Sivil Darbe - Türkiye'nin ikinci 12 Eylül'ü, 2010
 • Liberal Ekonominin Çöküşü - Küresel Kriz, Ulusalcı Ekonominin Yükselişi, 2011
 • Özgürlük Mücadeleleri Tarihimiz - Devrimin İlk Karşıtları, 2012
 • Ödemişten Zirveye Tırmananlar - Beş Öncünün Öyküsü, 2012
 • Sosyal & Psikoloji Dalının Kurucusu - Dünya Ölçeğinde Bir Bilim İnsanı - Ödemişli Muzaffer Şerif (Başoğlu), 2013

ÖĞRENİM DURUMU

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • İzmir Atatürk Lisesi - 1955
 • İstanbul Hukuk Fakültesi - 1960
 • Southern Illinois Üniversitesi, İngilizce Dili Bölümü - Şubat 1965
 • Ohio State Üniversitesi Columbus, Ohio-Lisansüstü Siyaset Bilimi Kursları - 1965
 • Fordham Üniversitesi, New York, N.Y. Lisansüstü Siyaset Bilimi Kursları - 1965
 • New York Üniversitesi, N.Y. Kamu Yönetimi Lisansüstü Okulu / Graduate
 • School of Public Administratotion, 1965-1972
 • Kamu Yönetimi ve Ekonomik Kalkınma Master Derecesi
 • Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktora Derecesi

EĞİTİM DERECELERİ

 • Diploma; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1960
 • Master; (Kamu Yönetimi) New York Üniversitesi, 1967
 • Doktora; (Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi) New York Üniversitesi, 1972

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALEV COŞKUN

İNGİLİZCE YAYINLARI (KİTAP VE BİLİMSEL MAKALELER):

 • China at the United Nations, İstanbul, 1978 (Book)
 • "The Council of State (Danıştay) in Turkey: A study of Socio - Economic Background of Its Elected Members", in Hacettepe Bulletin of Social Science and Humanites, Vol. 4, No.2 (December 1972), pp.126-145
 • "Control Over Administration: A Theoretical and Comparative Approcah with special Emphasis on Turkey" in Turkish Public Administraton Annual, The Instute of Public Administration for Turkey and the Middle East, Vol. 4, (1977)..

YAZDIĞI TEZLER (İNGİLİZCE)

 • MASTER TEZİ : "Control Over Administraton and The Council of State in Turkey" ( İdarenin Kontrolu ve Türk Danıştayı), Graduate School of Public Administration, New York University, New York, N.Y., 1967
 • DOKTORA TEZİ : "Adminstative Systems and Management Performance of Selected Public Enterprices-Comparative Analysis : TVA-USA, Renault-France, I.R.I. - Ital, Sumerbank Turkey" (Seçilmiş KİT'lerin Yönetim Sistemleri ve Yönetim Performansları, Karşılaştırmalı Analiz-TVA-ABD, Renault-Fransa, IRI-Italya, Sumerbank-Türkiye) : Graduate School of Public Administration, New York University, New York, N.Y., 1972

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELİKLERİ (AKADEMİK DENEYİMLERİ)

 • New Rocholle Koleji, New York (The College of New Rochelle) Öğretim Üyesi, 1969-1972
 • Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi ve İdari Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi, 1972-1973
 • Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilimi ve Turizm Bölümü Öğretim Üyesi, 1986-1989 (Kısa Zamanlı)
 • Kocaeli Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, 1996-2000
 • İstanbul Üniversitesi. Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü Bölümü Öğretim Üyesi, 2000-2006

OKUTTUĞU ÖNEMLİ DERSLER

College of Rochelle (ABD):
 • "History of Political Thought" (Siyasi Düşünce Tarihi)
 • "Public Administration" (Kamu Yönetimi)
 • "International Relations" (Uluslararası İlişkiler)
 • "Comperative Government" (Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri)
 • "Politics and Government in the Middle East" (Ortadoğu'da Siyaset ve Hükümet Sistemleri)
 • "Today's Isms" (Bugünün Izm'leri)

Hacettepe Üniversitesi

 • Hukuka Giriş
 • Kamu Yönetimi ve KİT'ler

Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri Enstitüsü

 • Türk Demokrasisinin Gelişim Tarihi

SİYASET ALANINDAKİ GÖREVLERİ

 • CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı, (1958-1960)
 • 1961 İlerici Anayasa'sını hazırlayan Kurucu Meclis'te CHP Gençlik Kolları Temsilcisi, (1961)
 • CHP Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, (1961-1964)
 • CHP İzmir İl Başkanı, (1972-1973)
 • CHP İzmir Milletvekili, (2 Dönem / 1973-1980)
 • CHP Parti Meclisi Üyesi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, (1974-1976)
 • CHP Genel Merkez Basın Sözcüsü, (1974-1976)
 • CHP'yi temsilen Türk Parlamentosu adına Birleşmiş Milletler Delegesi (1977)
 • Turizm ve Tanıtma Bakanı (Ecevit Hükümeti / 1978-1979)

KAMU GÖREVLERİ VE DENEYİMLERİ

 • Kurucu Meclis, 1961 Anayasasını hazırlayan Kurucu Meclis Üyesi ve Kurucu Meclis Divan Katibi, (Seçilmiş en genç üye / 1961)
 • Genel Sekreter, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, (1989-1991)
 • İzmir Milletvekili, (2 Dönem / 1973-1980)
 • Turizm ve Tanıtma Bakanı, (1978-1979)

SİVİL ÖRGÜT GÖREVLERİ

 • İzmir Atatürk Lisesi Öğrenci Başkanı, (1952-1954)
 • Ödemiş, Yüksek Tahsil Okutma Derneği Başkanı, (İstanbul / 1955-1958)
 • New York - Amerika Yüksek Öğretim Öğrencileri Derneği Başkanı (1966-1969)
 • İstanbul, Ödemiş Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı (1993-2000)
 • İstanbul Barosu Üyesi

CUMHURİYET GAZETESİ'NDEKİ GÖREVLERİ

 • Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. (Cumhuriyet Gazetesi Basın Şirketi), Yönetim Kurulu Başkanlığı, (1992-2006)
 • Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (1993-2013)
 • Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı (2000-2013)

MAKALELER

 • Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Dergisi
 • Teori Dergisi ve
 • Cumhuriyet Gazetesi' nde 250'den fazla makalesi yayınlanmıştır.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Alev COŞKUN,

CHP Genel Başkanı İsmet İNÖNÜ'ye telgraf okurken..

Başbakan Bülent ECEVİT, Turizm Bakanı Alev COŞKUN ile görüşüyor..

Alev COŞKUN, Milletvekili ön seçimlerinde hizmet üretmek

için halkla birlikte, konuşma yapıyor..

CHP Genel Başkanı İsmet İNÖNÜ, Kurucu Mecliste

Alev COŞKUN'u kutluyor.. (24 Ekim 1961)

Alev COŞKUN, Erdal İNÖNÜ ile birlikte açılış töreninde..

Alev COŞKUN, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel ÇAKMUR,

Eski İzmir Valisi Necdet CALP, İzmir'de bir açılış töreninde..

.