Alev COŞKUN

Eski İzmir Milletvekili - Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı - Gazeteci - Yazar

 


Dr. Alev COŞKUN’un yayınlanmış kitapları, tarih sırasına göre aşağıda belirtilmektedir:


1. CHP ve Demokratik Sol, Tekin Yayınları, 1978.
- CHP'nin, 1973-1980 dönemindeki demokratik sol açılımları ve programını anlatan, 1980 öncesi CHP'nin kaynak kitabıdır.
2. Birleşmiş Milletlerde Çin, (Kendi Yayını) 1979.
- Dünyanın 4/1 nüfusunun yaşadığı Çin, 25 yıl Birleşmiş Milletler'e alınmadı. Bu konuda ciddi tartişmalar yaşandı. Daha sonra Çin hem Birleşmiş Milletler'e kabul edildi hem de Güvenlik Konseyi'ne alındı. Bu kitap Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki mücadelesini belgelere dayanarak yansıtır. Kitap İngilizce ve Türkçe olarak basılmıştır.
3. Demokrasi ve Basın Özgürlüğünün Temel İlkeleri, (Kendi Yayını) 1988
- Bu kitap, demokrasi ve basın özgürlüğünün bilimsel anlatımıdır. Üniversitelerin İletişim Fakülteleri'nde yardımcı kitap olarak önerilmektedir.
4. Kuvayı Milliye’nin Kuruluşu, 484 Syf,  Cumhuriyet Kitapları, 1996 (6.Baskı / 2012)
- Titiz bir inceleme ve araştırmanın sonunda Alev COŞKUN, Yunan birliklerinin İzmir Kordonboyu'na çıkmasıyla Ege'de yaşanan sürecin kısa bir tarihini anlatıyor. Emperyalizme karşı ulusal direnişin sembolü Kuvayı Milliye'nin sancılı doğumu gün gün ele alınıyor. Yunan Birlikleri İzmir'de Kordon boyuna çıktıktan sonra yaşanan yoğun sürecin kısa tarihini anlatan bir kitaptır. Ege Bölgesinde Ödemişte İLKKURŞUN savaşı diye bilinen ilk savaşı belgelerle anlatmaktadır.
5. Sepetteki Laleler-Siyasal ve Toplumsal Yazılar, Cumhuriyet Kitapları, 1997
- Güncel konularda, Alev COŞKUN'un Cumhuriyet'te yazdığı yazılarının toplandığı kitaptır. Bu kitapta laiklik, sol, Atatürkçülük, ekonomi, Güneydoğu gibi konular tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilmektedir. 
6. Tarihi Unutmamak - Günceli Yakalamak, 378 Syf, Cumhuriyet Kitapları, 2006 (3.Baskı / 2013)
- Bir yanda yakın tarih; Osmanlı'nın çöküşünden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan süreç. Öte yanda yaşadığımız tarih; askeri darbelerden Avrupa Birliği'nin kapısına gidiş. Alev COŞKUN'dan tarihe bakarken günceli yakalayan, Türkiye'nin siyasi panoraması.
7. Hasan Ali Yücel-Aydınlanma Devrimcisi, 276 Syf, Cumhuriyet Kitapları, 2007 (Genişletilmiş 4.Baskı / 2013)
- Alev COŞKUN, dönemin iç ve dış politik gelişmeleri ışığında ve Hasasn Ali YÜCEL'in kimliğinde, o günlerin Türkiye'sinin sosyoekonomik ve politik analizini yapıyor. Bu kitapta efsanevi Milli Eğitim Bakanı, "Aydınlanma Devrimcisi", büyük eğitimci YÜCEL'in eğitim, kültür atılımları ve yaşamını anlatmaktadır.
8. Samsundan Önce Bilinmeyen 6 Ay, Cumhuriyet Kitapları, 2008 (Gözden Geçirilmiş 21.Baskı / 2013)
- Alev COŞKUN'un titiz ve usta kaleminden Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan geldiği 13 Kasım 1918'den Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'a kadar İstanbul'da kaldığı 6 ay içinde gün be gün yaptığı çalışmalar. Bir döneme ışık tutan çarpıcı bir belgesel. Tartışmalı konulara belgelerle yanıt verilen ve 21 Baskı yapılan bir kitaptır. 
9. Yeni Mandacılar, 188 Sayfa, Cumhuriyet Kitapları, 2009 (3.Baskı)
- Alev COŞKUN, 20. yüzyılın başında "tam bağımsızlık" ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 21. yüzyıla girerken "küreselleşme" adı altında "yeni mandacılar" ın tuzağına düşürülüşünü anlatıyor. Gaflet, aymazlık hatta hıyanet içinde olanları belgelerle uyarıyor.
10. Anayasayla Sivil Darbe - Türkiye'nin İkinci 12 Eylül'ü, 204 Syf, Cumhuriyet Kitapları, 2010
- Alev COŞKUN, AKP'nin hazırladığı anayasa taslağını mercek altına alıyor; anayasa değişikliği ile bir sivil darbe gerçekleştiren ve yandaş bir "yargı" yaratmayı hedefleyen AKP Siyasal İktidarına karşı, yurttaşlık bilincine sahip herkesi uyarıyor..
11. Liberal Ekonominin Çöküşü - Küresel Kriz, Ulusalcı Ekonominin Yükselişi, 450 Syf, Cumhuriyet Kitapları, 2011 (2.Baskı / 2012)
- "Yüzyılın tsunamisi" diye anılan 2008 dünya ekonomik krizi neden patlak verdi? Türkiye bu krizden nasıl etkilendi? Ekonomimiz gerçekten güçlü mü? yoksa bu bir masal mı? Alev COŞKUN kitabında bu soruların yanıtlarını arıyor. Ayrıca bütün dünyada sarsılan kapitalist ekonomik sistem yerine ulusalcı ekonomi düşüncesinin yükseldiğini anlatıyor.
12. Özgürlük Mücadeleleri Tarihimiz – Devrimin İlk Karşıtları, 302 Syf, Cumhuriyet Kitapları, 2012
- Özgürlükler ve Demokrasi tarihimizin 200 yıllık geçmişi vardır. Ama, tarihimizin bu yönü biliniyor mu? Hayır! Çünkü "alternatif tarihçiler" yakın tarihimizi altüst ediyor. Gerçekleri Alev COŞKUN'un kaleminden okuyun..
13. Ödemiş’ten Zirveye Tırmananlar – Beş Öncünün Öyküsü (1860-1960), Ödemiş Bld. Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını, 2012
- Ödemişli Alev COŞKUN, 1860-1960 yılları arasında zirveye tırmanan 5 Ödemişli öncünün öyküsünü anlatmaktadır. Kitapta 2 Belediye Başkanı, Ali Haydar Bey ve Dr. Mustafa BENGİSU, Osmanlı Devleti Anadolu Kazaskeri Mustafa Fehmi Efendi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Şükrü SARACOĞLU ve Bilimadamı Prf.Dr. Muzaffer ŞERİF anlatılmaktadır. (Yazarlar: Alev COŞKUN ve Yasemin COŞKUN)
14. Sosyal-Psikoloji Dalının Kurucusu - Dünya Ölçeğinde Bir Bilim İnsanı - Ödemişli Muzaffer Şerif (Başoğlu),
Ödemiş Bld, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Yayını, No:7, 2013
- Bu kitapta, Sosyal Psikolojinin gelişiminde yazdığı kitaplar ve yaptığı laboratuar deneyleriyle büyük katkılar sağlayan bilimadamı Muzaffer Şerif'in öyküsü.. (Yazarlar: Alev COŞKUN ve Yasemin COŞKUN)
15. Asker İnünü